International Journal of Hematology and Oncology 2011, Vol 21, Num 2 Page(s): 106-110
Nadir Görülen Birliktelik: Multipl Miyelom ve Plevral Adenokarsinom: Olgu Sunumu

Osman YOKUS1, Murat ALBAYRAK2, Ozlem S. BALCIK2, Suleyman S. GOKALP3, Mehmet ERSAYDI3, Mustafa AKAR4, Yucel TEKIN5, Hatice K. BOZKURT5

1Kayseri Education and Research Hospital, Department of Hematology, Kayseri, TURKEY
2Oncology Education and Research Hospital, Department of Hematology, Ankara, TURKEY
3Kayseri Education and Research Hospital, Department of Biochemistry, Kayseri, TURKEY
4Erciyes University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Kayseri, TURKEY
5Kayseri Education and Research Hospital, Department of Pathology, Kayseri, TURKEY

Keywords: Multipl miyelom, Plevral adenokarsinom, Plevral effüzyon
Bu olgu sunumunda miyelom hastalarının takip ve tedavisi esnasında ortaya çıkan plevral efüzyonlara tanısal ve terapotik yaklaşım güncel medical literatür ışığında gözden geçirilmiştir. Evre-IIIA MM’lu 73 yaşında bayan hastaya melfalan ve metil prednizolon tedavisi başlandı. Tedavinin üçüncü ayında öksürük, nefes darlığı ve sağ yan ağrısı şikayetleri başladı. Toraks bilgisayarlı tomografide plevral effüzyon saptandı. Plevral mayi ve plevra biyopsisinin patolojik incelemesi adenokarsinom ile uyumlu bulundu. Tekrarlanan tetkiklerle miyelomda bir ilerleme veya miyelom plevral tutulumunun olmadığı doğrulandı. Hasta plevral adenokarsinomun ilerlemesi sonucu solunum yetmezliğinden kaybedildi.