International Journal of Hematology and Oncology 2010, Vol 20, Num 2 Page(s): 103-105
Denizli İlinde ABO ve Rh Kan Gruplarının Sıklığı

Yasemin I. BALCI1, Gultekin OVET2, Ibrahim E. COVUT2, Ferzan GONCU2, Meziyet YILMAZ2

1Denizli State Hospital, Department of Pediatric Hematology, Denizli, TURKEY
2Denizli State Hospital, Department of Blood Transfusion Control Committee, Denizli, TURKEY

Keywords: ABO, Rh, Denizli
Kan grupları ile ilgili çalışmaların geçmişi 20. yüzyılın başlarına dek uzanmaktadır. Günümüzde, insanlarda 29 kan grubu içinde 600’den fazla antijenik yapı tanımlanmıştır. Fakat transfüzyon tıbbında ABO ve Rh antijenik yapı dikkate alınmaktadır. Bir şehirdeki insanların kan grubu dağılımını bilmek, gereksinimi olan insanlara ve kan bankası çalışanlarına çok yardımcı olmaktadır. Denizli’de kan gruplarının sıklığı ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada Denizli ilindeki kan gruplarının oranını bulmak ve literatüre katkıda bulunmayı amaçladık. Çalışma, Ocak 2005 ile Ağustos 2009 tarihleri arasında herhangi bir nedenle kan grubu tayini için Denizli Devlet Hastanesi Kan Bankasına başvuran 64.840 kişi arasında yapılmıştır. Kan grupları jel santrifügasyon yöntemi ile bakılmıştır. Çalışmamızda, 58.292 (%89.9) kişi Rh pozitif ve 6548 (%10.1) kişi Rh negatif bulundu. A, O, B, AB kan grupları sıklığı sırası ile %42.6, %33.3, %16.8, %7.4 oranında saptandı. Denizlideki kan gruplarının sıklığı ülkemiz geneli ve şehirler düzeyinde benzerdir. İlimizde ilk defa yapılan bu çalışmanın literatüre katkıda bulunacağını düşünmekteyiz.