International Journal of Hematology and Oncology 2006, Vol 16, Num 2 Page(s): 114-124
RADYOTERAPİ SONRASI BEYİN HASARI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

Mine GENÇ1, Ufuk ERGUN2, Uğur SELEK3

1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, KONYA
2Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, ANKARA
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, ANKARA

Keywords: Beyin hasarı, Radyoterapi, Tedavi
Radyasyona bağlı nörotoksisite nadir ama ciddi bir komplikasyondur. Esas hedef hücreler endotel ve glial hücreler olmakla birlikte günümüzde radyasyona bağlı nörotoksisitenin santral sinir sistemi içindeki parankimal ve vasküler endotelyal hücreler arasındaki kompleks dinamik etkileşimlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Görüntüleme tekniklerindeki gelişmelere rağmen radyasyon nekrozunun tanısı hala zor olup, kesin tanı histopatolojik incelemeyi gerektirir. Hastaların bir kısmı radyasyon nekrozunun cerrahi rezeksiyonundan yararlanır. Kortikosteroidler hem profilaksi hem de tedavide kullanılır. Radyasyona bağlı nörotoksisitenin önlenmesi ve tedavisinde etkili olabilecek büyüme faktörleri, kök hücreler gibi birçok ajan üzerinde araştırmalar devam etmektedir.