International Journal of Hematology and Oncology 2000, Vol 10, Num 4 Page(s): 234-240
BİFOSFONATLARIN ONKOLOJİDE KULLANIMI

MUSTAFA KADRİ ALTUNDAĞ1, CUMALİ GÖKÇE1, H. İBRAHİM GÜLLÜ1

Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü

Keywords: bifosfonatlar, kemik metastazları, hiperkalsemi
Bifosfonatlar tümör tarafından indüklenen osieoklastların yaptığı kemik rezorbsiyonunun kuvvetli inhibitörleridir. Bifosfonatların klinik kullanımı son beş yılda dramatik olarak artmıştır. Kansere bağlı hiperkalseminin tedavisinde standart olarak kullanılmaktadır.Metastatik meme kanseri veya multipl myelomda kemiğe bağlı morbiditelerin tedavisinde etkili olduğu gözlenmiştir. Kemik metastazlarının önlenmesinde kullanılması henüz deneysel aşamadadır.