International Journal of Hematology and Oncology 2000, Vol 10, Num 1 Page(s): 015-019
TÜMÖRAL SPİNAL KORD BASİLARI VE TEDAVİSİ

MUSTAFA ÖZDEMİR1, KENAN BAYRAKCI1, OSMAN Y. YAVUZ1, A. KEMAL US1

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, ANKARA

Keywords: spinal kord basısı, tümör, cerrahi tedavi
Vertebral kolon primer ve metastatik tümörlerin sık görüldüğü bir bölgedir. Bu çalışmada kliniğimizde Mayıs 1991- Mart 1998 tarihleri arasında tanı ve tedavisi yapılmış torakolomber bölgede tümöre bağlı spinal kord basısı olan 30 hastanın değerlendirmesi yapılmıştır. Hastalara anterior dekompresyon, anterior füzyon ve anterior instrumentasyon (TLADiR) uygulanmıştır. Son kontrollerindeki değerlendirmede 25 hastanın nörolojik seviyelerinin ortalama iki Frankel seviyesi ilerlediği, kifotik deformitenin % 63 azaldığı ve kanal darlığının genel olarak %53 azaldığı görüldü. Vertebral kolon tümörlerinde segmenter spinal nöromekanik stabilite bozukluğuna bağlı şikayet ve bulgular sıktır ve özellikle metastatik ve malign olanlarda multidisipliner bir tedavi planı gerekir. Radyoterapi ve kemoterapinin mekanik ve nörolojik sorunları çözmede yetersiz kaldığı vakalarda cerrahi de mutlaka kombine edilmelidir.