International Journal of Hematology and Oncology 2024, Vol 34, Num 1
3 record(s) found.
  • Plazma Hücreli Lösemi ve Myelomatöz Efüzyon: Olgu Sunumu
         İnci ALACACIOĞLU1, M. Ali ÖZCAN1, Özden PİŞKİN1, Fatih DEMİRKAN1, G. Hayri ÖZSAN1, Bülent ÜNDAR1
  • Hemofilik Hastalarda Hemofilik Artropatinin Kanama Sıklığı ve Şiddeti İle İlişkisi, Artropatinin Radyolojik Değerlendirmesi ve Sosyoekonomik Sonuçları
         Orhan ZENGIN1, Vahap OKAN2, Ayhan OZKUR3, Zeynel A. SAYINER1, Handan H. SAHIN2, Mehmet YILMAZ2, Mustafa PEHLIVAN2
  • Monoklonal Gammopati Varlığında Bence-Jones Proteinüri Testinin Akılcı Kullanımı İçin Serum ve İdrar Serbest Hafif Zincir Cut-off Tespiti
         Guido D’ANGELO1, Claudio VILLA1, Maria Antonietta ALBERTI1, Isabella SPERDUTI2, Annarita SFERRAZZO1, Silvia VILLA1
  •