International Journal of Hematology and Oncology 2007, Vol 17, Num 3 Page(s): 163-166
Plazma Hücreli Lösemi ve Myelomatöz Efüzyon: Olgu Sunumu

İnci ALACACIOĞLU1, M. Ali ÖZCAN1, Özden PİŞKİN1, Fatih DEMİRKAN1, G. Hayri ÖZSAN1, Bülent ÜNDAR1

Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Hematology, İZMİR

Keywords: Multiple myeloma, Myelomatöz efüzyon, Plazma hücreli lösemi
Myelomatöz efüzyon oldukça nadir görülmekte olup, olgularda kaviter tutulum sıklıkla IgA tip multiple myeloma ile birliktelik göstermektedir. Efüzyon hastalığın doğal sürecinde geç dönemde ortaya çıkan bir bulgu olmakla birlikte, hastalığın saldırgan özelliğinin bir sonucu da olabilir ve agresif bir tedavi yaklaşımı gerektirir. İki yıl önce IgG tip multiple myelom tanısı alarak, myelomatöz plevral efüzyon olarak değerlendirilen ve plazma hücreli lösemi olduğu tesbit edilen olgu literatür eşliğinde sunuldu.