International Journal of Hematology and Oncology 2023, Vol 33, Num 2
3 record(s) found.
  • FEBRİL NÖTROPENİ EPİZOTLARINDA HEMOPOİETİK BÜYÜME FAKTÖR (G-CSF) KULLANIMI
         MUSTAFA PEHLİVAN1, FATİH DEMİRKAN1, HAYRİ G. ÖZSAN1, UĞUR YILMAZ1, BÜLENT ÜNDAR1
  • G-CSF UYGULAMASI SONRASINDA GELİŞEN, MULTİSİSTEM TUTULUMU İLE SEYREDEN HİPERSENSİTİVİTE VASKÜLİTİ: OLGU SUNUMU
         ORHAN ŞENCAN1, ALİ PAMİR1, MUSTAFA SAMUR1, ARZU ENSARI1, ŞEHSUVAR ERTÜRK1
  • Otolog Hematopoetik Kök Hücre Nakli Yapılan Hodgkin Lenfomalı Hastalara Ait Sonuçların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
         Tugba TURGUT1, Eren GUNDUZ2, O. Meltem AKAY2, Hava U. TEKE2, Ozge BOLLUK3, Zafer GULBAS4
  •