International Journal of Hematology and Oncology 2024, Vol 34, Num 1
3 record(s) found.
  • ORTOPEDİK HASTALARDA DÜŞÜK MOLEKÜL AĞIRLIKLI HEPARİNE BAĞLI TROMBOSİTOPENİ-TROMBOZ
         Dede ŞİT1, Abdullah ALTINTAŞ2, Ali K. KADİROĞLU3, Hasan KAYABAŞI3, Mehmet SUBAŞI4, Abdurrahman IŞIKDOĞAN5, M. Orhan AYYILDIZ2
  • Kontrolsüz Warfarin Kullanımına Bağlı Gelişen Yaygın Alveoler Hemoraji: Olgu Sunumu
         Tülin AKAGÜN1, Erdal GÜNGÖR1, Elif AKDOĞAN2, Yılmaz BÜLBÜL3, Mehmet SÖNMEZ2
  • Dissemine İntravasküler Koagülasyon Geliştirilen Tavşanlarda Adrenomedullin Düzeyleri ve Tedavi Etkinliği
         Musa KARAKUKCU1, Turkan PATIROGLU1, Cigdem KARAKUKCU2, Yasemin A. TORUN1, M. Akif OZDEMIR1
  •