International Journal of Hematology and Oncology 2024, Vol 34, Num 1
2 record(s) found.
  • Pediatrik Febril Nötropeni Hastalarında Sefoperazon-sulbaktam ve Amikasin Sülfat Birlikteliğinin Klinik Etkinliği
         Pamir ISIK1, Nese YARALI 1, Ali BAY2, Rukiye SAC1, Abdurrahman KARA1, Bahattin TUNC1
  • Febril Nötropenik Pediatrik Onkoloji Hastalarında Donör Granülosit Transfüzyonları
         Gulay SEZGIN1, Can ACIPAYAM1, Ferda T. TURHAN2, Ayse OZKAN1, Serhan KUPELI1, Ibrahim BAYRAM1, Birol GUVENC3, Atila TANYELI1
  •