International Journal of Hematology and Oncology 2020, Vol 30, Num 1
2 record(s) found.
  • Over Kanserli Hastalarda Sağkalımı Etkileyen Prognostik Faktörler: Bir Üniversite Hastanesinin 5 Yıllık Deneyimi
         Gül PINAR1, Tevfik PINAR2, Ayşe DURUKAN1, Ali AYHAN3
  • Metastatik Özofagogastrik Adenokarsinomlarda Modifiye Doz Dosetaksel-Sisplatin-5-Fluorourasil Kombinasyon Tedavisi: Sonuçlara Etkisi
         Tulay EREN1, Nuriye OZDEMIR2, Ozan YAZICI3, Goksen I. IMAMOGLU1, Dogan YAZILITAS1, Süheyla A. ARSLAN4, Nurullah ZENGIN2
  •