International Journal of Hematology and Oncology 2020, Vol 30, Num 1
4 record(s) found.
 • MULTİPL MYELOMA VE HEMOSTATİK DEĞİŞİKLİKLER
       MUSTAFA ÖZDOĞAN1, ERKAN ÇOBAN1, LEVENT ÜNDAR1
 • Multipl Myelomda Konvansiyonel Sitogenetik ve FISH [del13q, del17p, t(11;14), t(4;14)] Bulguları ve Diğer Risk Faktörleri ile İlişkisi
       Ozlem S. BALCIK1, Murat ALBAYRAK2, Simten DAGDAS3, Nafiye HELVACI4, Osman YOKUS5, Funda CERAN3, Gulsum OZET3, Salih ERGOCEN6
 • Diferansiyasyon İndükleyici Faktör-1, Miyelom Hücrelerinde c-Myc ve VEGF Ekspresyonunu Baskılar
       Rajni KUMARI1, Rehan KHAN1, Alpana SHARMA1
 • Plasma Hücreli Tümörlerde Radyoterapinin Ağrı Kesici ve Rekalsifikasyon Etkisi
       Fatma SERT1, Serra KAMER1, Guray SAYDAM2, Yavuz ANACAK1
 •