International Journal of Hematology and Oncology 2020, Vol 30, Num 2
10 record(s) found.
 • REFRAKTER-RELAPSLİ HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ OLGULARDA İDA-FLAG KEMOTERAPİSİ
       GÜRAY SAYDAM1, ŞAFAK YÜKSEL1, FAHRİ ŞAHİN1, SERDAR BEDİİ OMAY1, FİLİZ BÜYÜKKEÇECİ1
 • İKİ KRİYOPREZERVASYON METODUNUN KÖK HÜCRE CANLILIĞI VE KOLONİ OLUŞTURMA KAPASİTESİ YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI
       S. SAMİ KARTI1, CAFER ADIGÜZEL1, MUSTAFA YILMAZ1, MUSTAFA ÇETİNER1, SİRET RATİP1, EMEL EKŞİOĞLU1, SEMA AKTAŞ1, NEBİYE SOFU1, YEŞİM ELBİR1, ERCÜMENT OVALI1, MAHMUT BAYIK1
 • LÖSEMİLERDE NM23-H1 VE NM23-H2 MRNA EKSPRESYONUNUN RT-PCR YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
       CELALETTİN CAMCI 1, SEMRA PAYDAŞ 1, KAHRAMAN TANRİVERDİ1
 • INTERLÖKİN 10 GEN POLİMORFİZMİ AKUT MYELOİD LÖSEMİ GELİŞİMİNDE BİR RİSK FAKTÖRÜ OLABİLİR
       Bilkay BAŞTÜRK1, Elif EVKE2, Sema KARAKUŞ3, Ahmet TUNALI4
 • FLAG KURTARMA TEDAVİSİNE REFRAKTER AKUT LÖSEMİ VAKALARINDA FLAG-İDARUBİSİN-SİKLOSPORİN TEDAVİSİ SONUÇLARI
       Mehmet SÖNMEZ1, Mustafa YILMAZ1, Murat ERKUT2, Elif AKDOĞAN1, Ahmet DURMUŞ1, Serdar B. OMAY1, Ercüment OVALI1
 • Türkiyede Kanserli Hastalarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlerinin Kullanımı: Literatür Taraması
       Sultan KAV1, Ziyafet HANOĞLU1, Lale ALGIER1
 • Miyeloid Lösemik Hücre Dizilerinde Renin-Anjiyotensin Sistem (RAS) Ekspresyonları
       Burak UZ1, Suzin C. TATONYAN2, Muge SAYITOGLU2, Yucel ERBILGIN2, Ozden HATIRNAZ NG2, Yahya BUYUKASIK1, Salih AKSU1, Nilgun SAYINALP1, Hakan GOKER1, Osman I. OZCEBE1, Ugur OZBEK2, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU1
 • Kanser Hastalarında Tamamlayıcı/Alternatif Tedavi: Bir Anket Çalışması
       Gamze G. DOGU1, Aysegul KARGI2, Ozgur TANRIVERDI3, Arzu YAREN1, Gokcen DEMIRAY1, Burcu Y. TASKOYLU1, Ahmet ERGIN4
 • AML (HL-60) Hücre Hattında Kalsiyum Kanal Blokeri Verapamilin, Hücre Döngüsü ve Apoptosiz Üzerine Etkisi
       Gülper NACARKAHYA1, Mehmet OZASLAN2, Mehmet YILMAZ3, I. Didem KARAGOZ2, Ibrahim H. KILIC2, Ebru TEMIZ1, Beyhan CENGIZ4
 • Up-Regulation of the miR-92a and miR-181a in Patients with Acute Myeloid Leukemia and their Inhibition with Locked Nucleic acid (LNA)-antimiRNA; Introducing c-Kit as a New Target Gene
       Mahdiyar IRAVANI SAADI1, Nargess ARANDI1, Ramin YAGHOBI2, Negar AZARPIRA2, Bita GERAMIZADEH2, Mani RAMZI1
 •