International Journal of Hematology and Oncology 2018, Vol 28, Num 2
1 record(s) found.
  • Allojeneik Hematopoietik Kök Hücre Nakli Sonrasinda Fertilite: Üçüncü Basamak Hastanenin 23 Yıllık Veri Derlemesi
         Pinar ATACA ATILLA1, Erden ATILLA1, Elif EDIBOGLU2, Sinem C. BOZDAG1, Selami K. TOPRAK1, Onder ARSLAN1, Muhit OZCAN1, Gunhan GURMAN1, Pervin TOPCUOGLU1
  •