International Journal of Hematology and Oncology 2021, Vol 31, Num 1
2 record(s) found.
  • Üç-Boyutlu Palyatif Spinal Kemik Radyoterapi Tedavi Planlarının Analizi
         Fundagül ANDİÇ1, Mustafa ADLI1, Ahmet DİRİER1, E. Burçin İSPİR1, Pınar A. ÖZTÜRK1
  • Palyatif Torasik Radyoterapi Uygulanan Küçük Hücreli Dişi Akciğer Kanseri Hastalarinda Adaptif Tedavinin Dozimetrik Değerlendirmesi
         Evrim DUMAN1, Yigit CECEN2, Bora SINDIR2, Beyza OZDEMIR2, Mustafa YILDIRIM3, Sare CECEN1, Berrin PEHLIVAN4, Melek Nur YAVUZ2
  •