International Journal of Hematology and Oncology 2021, Vol 31, Num 4
1 record(s) found.
  • MULTİPL ATRİYAL TROMBUS GELİŞEN SPLENEKTOMİLİ TALASEMİ MAJOR OLGUSU
         Veysel KIDIR1, Ozan BALAKAN1, Ali SÜNER1, Dede ŞİT2, Orhan AYYILDIZ3
  •