International Journal of Hematology and Oncology 2019, Vol 29, Num 4
2 record(s) found.
  • MAKSİLLER SİNÜSÜN KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMUNDA ORBİTA TUTULUMU: BİR VAKA SUNUMU
         H. Şenol COŞKUN1, Mahmut AKBAŞ1, Mehmet ŞAHİN1, E. Güçhan ALANOĞLU1
  • Orbital Ekzenterasyonlar: Ankara Onkoloji Araştırma ve Eğitim Hastanesindeki Deneyimlerimiz
         Rahmi DUMAN1, Mehmet BALCI1, Reşat DUMAN2, Sibel OZDOGAN1
  •