International Journal of Hematology and Oncology 2020, Vol 30, Num 1
2 record(s) found.
  • KİKUCHİ-FUJİMOTO HASTALIĞI: HİSTİOSİTİK NEKROTİZAN LENFADENİT
         ŞUAYİB YALÇIN1, M. KADRİ ALTUNDAĞ1, BERNA ÖKSÜZOĞLU1, AYŞE AYHAN1
  • Alışılmadık Sebebi Bilinmeyen Ateş Olgusu: Kikuchi-Fujimoto Hastalığı
         Yekta TÜZÜN1, Kadim BAYAN1, Abdullah ALTINTAŞ2, Timuçin ÇİL3, Şerif YILMAZ1, Mehmet DURSUN1
  •