International Journal of Hematology and Oncology 2002, Vol 12, Num 2 Page(s): 088-094
YÜKSEK GRADE ASTROSİTOMLU HASTALARIMIZIN SAĞKALIM SONUÇLARI

LÜTFİ ÖZMEN1, BEKTAŞ KAYA1, CEM MISIRLIOĞLU1, NAZAN EROĞLU1, MUZAFFER B. ALTUNDAĞ1, ZEKİ GÜRAN1

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, ANKARA

Keywords: yüksek grade'li astrositom, radyoterapi, prognostik faktör, sağkalım
Ankara Onkoloji Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde Ocak 1994-Aralık 1998 tarihleri arasında tedavi edilen 66 yüksek grade astrositom tanılı hasta retrospektif olarak incelendi. Yaşları 24-69 arasında değişen (ortalama yaş 45) hastaların 19'u (%29) kadın, 47'si (%71) erkek idi. Otuzüç hasta grade 3, 33 hasta grade 4 hastalığa sahipti. Grade3'de yaş ortalaması 42, grade 4'de 47 idi. Yerleşim sıklığı açısından en sık frontal lob yerleşimi görülmekte idi (%30). Tüm hastalarda bir yıllık genel sağkalım % 55, median sağkalım 16 ay olarak bulundu. Hastalarımızın sağkalımını etkilemesi muhtemel parametreler, tek değişkenli sağkalım analizi ile incelendi. Tümör histolojisi ve yaş sağkalımı etkileyen parametreler olarak bulundu.