International Journal of Hematology and Oncology 2002, Vol 12, Num 1 Page(s): 045-055
KANSER AĞRISINA YAKLAŞIM

UĞUR COŞKUN1, ZÜBEYDE NUR ÖZKURT1, NAZAN GÜNEL1

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı, ANKARA

Keywords: kanser ağrısı, fizyopatoloji, tedavi
Ağrı kanser hastalarında sık görülen ve tartışılan klinik bir problemdir. Kanser hastalarının %80' i ölümden önce ağrı çekerler. Çoğu kanser ağrısı direkt tümör infiltrasyonuna bağlı gelişirken, yaklaşık ağrının %20 sebebi de hastaya uygulanan cerrahi, radyoterapi veya kemoterapiye bağlıdır. Kanser ağrılı hastaya temel stratejik yaklaşım hastanın ağrı yönünden incelenmesi, primer tümör tedavisinin uygulanması ve opioid-nonopioid analjeziklerin sistemik kullanılmasıdır. Hastaların %80'inde oral veya paranteral narkotiklerle başarılı bir tedavi sağlanır. İlaç tedavisinin başarısız olduğu durumlarda lokal anastetik, nörolitik blok tedavisi ve daha invaziv yöntemlerin uygulanması gerekebilir. İdeal bir tedavi elde edebilmek için farklı ağrı türleri için uygun tedaviler seçilmeli, her hasta bireysel olarak değerlendirilmelidir. Bu derlemede kanser ağrısının teşhisi, hastanın nasıl değerlendirileceği ve tedavi yaklaşımları tartışılmıştır.