International Journal of Hematology and Oncology 2002, Vol 12, Num 1 Page(s): 036-039
MEMENİN YASSI HÜCRELİ KANSERİ: BİR OLGU SUNUMU

H. ŞENOL COŞKUN1, ÖZLEM ER1, MUSTAFA ALTINBAŞ1, HÜLYA AKGÜN1, ALİ ÜNAL1

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı.

Keywords: meme kanseri, yassı hücreli kanser
Meme kanserlerinin çoğunu duktal ve lobuler karsinomlar oluşturmaktadır. Nadiren yassı hücreli kanser memede bulunabilmektedir. Etiyolojisi, kliniği ve prognozu tam olarak bilinmemektedir. Memenin yassı hücreli karsinomu olan 62 yaşındaki kadın hasta sunuldu ve tartışıldı. Hasta modifiye radikal mastektomi sonrası 16'ıncı ayında tam remisyonda takip edilmektedir.