International Journal of Hematology and Oncology 2019, Vol 29, Num 3 Page(s): 176-185
Neoadjuvan Kemoterapi, Lokal İleri Nazofaringeal Karsinomalı Hastalarda Sağkalımı İyileştirir

Hamit BASARAN1, Mustafa CENGIZ1, Gozde YAZICI1, Nilda SUSULU2, Sercan AKSOY3, Ali Sefik HOSAL2, Ibrahim H. GULLU3, Gokhan OZYIGIT1

1Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Ankara, TURKEY
2Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology, Ankara, TURKEY
3Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, Ankara, TURKEY

Keywords: Nasopharyngeal Carcinoma, Neoadjuvant chemotherapy, Concomitant Chemoradiotherapy, Survival
Bu çalışmada lokal ileri nazofarengeal karsinomalı hastalarda sağkalımı değerlendirmeyi amaçladık. Lokal ileri nazofarengeal karsinomu olan 407 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastalar 5 farklı tedavi protokolü ile tedavi edildi: hastaların %22.4?ü radyoterapi, %16.4?i eşzamanlı kemoradyoterapi, %11.3?ü eşzamanlı kemoradyoterapi + adjuvan kemoterapi, %30.7?si neoadjuvan kemoterapi + eşzamanlı kemoradyoterapi, %19.2?si neoadjuvan kemoterapi + eşzamanlı kemoradyoterapi aldı. Ortanca 64 aylık izlemde, 5 ve 10 yıllık genel sağkalım sırasıyla %64.6 ve %55.3, 5 yıllık ve 10 yıllık local bölgesel nükssüz sağkalım sırasıyla %58.5 ve %49.2 idi. Erken evre (p= 0.014) ve 40 yaş altı hastalar (p< 0.001) daha iyi sağkalım ile ilişkiliydi. Tedavi protokolleri arasında neoadjuvan kemoterapi + radyoterapi en iyi sağkalımı vermiştir (p= 0.001). Eş zamanlı kemoradyoterapi sağkalım avantajı sağlamamıştır, ancak kemoradyoterapiye kemoterapinin ilave edilmesi , radyoterapi programı ne olursa olsun sağkalım süresini uzatmıştır. Mevcut bulgular, özellikle neoadjuvan kemoterapinin eklenmesinin genel sağkalımı iyileştirdiğini göstermektedir.