International Journal of Hematology and Oncology 2019, Vol 29, Num 2 Page(s): 070-078
Betulinik Asit ve Sisplatin Nöroblastom Hücrelerinde N-MYC Durumlarına Göre Metastaz iİişkili Genleri İnhibe Eder

Serdar BAYRAK1, Zekiye ALTUN2, Dilek INCE3, Safiye AKTAS2, Nur OLGUN3

1Dokuz Eylul University, Institute of Oncology, Department of Clinical Oncology, Izmir, TURKEY
2Dokuz Eylul University, Institute of Oncology, Department of Basic Oncology, Izmir, TURKEY
3Dokuz Eylul University, Institute of Oncology, Department of Pediatric Oncology, Izmir, TURKEY

Keywords: Betulinik asit, N-MYC, Metastaz genleri, Nöroblastom, Sisplatin
Betulinik asid-(BA), nöroblastom üzerinde apoptotik etkiye sahiptir. Bu çalışma sisplatin-(CP), BA ve BA ile CP kombinasyonunun (BACP) nöroblastomda hücre çoğalması, apoptotik hücre ölümü ve metastaz ilişkli gen ekspresyonları üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Bu çalışmada, N-MYC pozitif ve negatif, KELLY ve SHSY5Y, nöroblastom hücrelerine BA, CP ve kombinasyonları uygulanmıştır. BA-CP kombinasyonu her iki nöroblastom hücre hattında hücre gelişimi inhibisyonu ve apoptotik hücre ölümü üzerine sinerjik aktivite göstermiştir. SHSY5Y hücrelerinde BA, CP veya BA-CP uygulamaları, metastatik gen ekspresyonlarının çoğunun downregülasyonunu indüklemiştir. KELLY hücrelerinde CP uygulaması bazı metastatik gen ekspresyonlarını azaltırken, BA ve ya BA-CP kombinasyonları metastaza bağlı gen ekspresyonları üzerinde belirgin bir etki göstermiştir. Bu çalışma sonuçları, BA’nın neuroblastom tedavisi için umut verici bir anti-kanser ajan olabileceğini önermekle birlikte, CP halen özellikle agresif nöroblastom için en uygun kemoterapötik ilaçtır.