International Journal of Hematology and Oncology 2018, Vol 28, Num 4 Page(s): 208-216
Tüm Beyin Radyoterapisi Esnasında Hipokampüs ve Hipotalamo-Hipofizer Aksın Korunabilirliği: Dozimetrik Çalışma

Yurday OZDEMIR1, Ibrahim ACIBUCI1, Erkan TOPKAN1

Baskent University Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Adana, TURKEY

Keywords: Hipokampüs, Hipotalamo-hipofizer aks koruyucu tüm beyin radyoterapisi, Proflaktik kranial radyoterapi
Tüm beyin radyoterapisi (TBR) esnasında hipokampüs ve hipotalamo-hipofizer aksın (HHA) eşzamanlı olarak helikal tomoterapi yardımıyla korunabilirliğini araştırmayı amaçladık. Toplam 12 hastanın görüntüleri analiz edilmiştir. Hipokampüs ve HHA mevcut rehberlere göre konturlanmıştır. İlk olarak hastalar 30 Gy (3 Gy/fr) için Radiation Therapy Oncology Group-0933 doz sınırlamalarına göre analiz edilmiştir. İkinci olarak ise doz kısıtlamaları 1/6 oranında azaltılarak 25 Gy’lik proflaktik kranial radyoterapi pratiği simüle edilmiştir. Orjinal ve modifiye edilen protokollerde ortalama D%98 ve D%2 sırasıyla 25.9±0.85 Gy ve 35.0±1.32 Gy; 21.4±0.40 Gy ve 30.5±1.33 Gy olarak bulunmuştur. Orjinal planda hipokampüs için D100% ve Dmax sırasıyla 8.1±0.47 Gy ve 15.7±0.84 Gy iken modifiye planda 7.1±0.68 Gy ve 13.2±1.08 Gy olarak tespit edilmiştir. Orjinal plandaki ortalama hipotalamus ve hipofiz dozları 12.6±0.76 Gy ve 11.4±1.22 Gy; modifiye planda ise 10.8±1.38 Gy ve 9.8±1.50 Gy olarak bulunmuştur. Bu çalışma literatür tarafından önerilen doz sınırlamaları ve hedef doz sarımı açısından helical tomoterapiyle hipokampüs ve HHA’ın aynı anda korunabilir olduğunu gösterir niteliktedir.