International Journal of Hematology and Oncology 2018, Vol 28, Num 4 Page(s): 201-207
Meme Radyoterapisinde Tomoterapi ile Yüzey Dozu ve Konturlama İlişkisi

Suheyla Aytac ARSLAN1, Gonca Altinisik INAN2, Ipek Pınar ARAL2, Selcan CELIK2, Havva KARABUGA2, H. Furkan OZTURK2

1Yildirim Beyazit University, Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Ankara, TURKEY
2Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Department of Radiation Oncology, Ankara, TURKEY

Keywords: Konturlama, Yüzey dozu, Göğüs duvarı, Helikal tomoterapi, Solunum
Helikal tomoterapi (HT) ile göğüs duvarı ışınlamasında, farklı planlama hedef hacimlerinin (PTV’ler) ve solunum hareketinin yüzey dozu üzerindeki etkisini araştırmak. Dinamik bir platform üzerine yerleştirilen bir erkek randofantom kullanılarak farklı hedef hacimlerde (PTV-3, PTV0, PTV+5) ışınlamalar yapıldı ve bunlar Mosfet ile ölçüldü. Dinamik fantom kurgusu ile yapılan ışınlama sırasıyla PTV-3, PTV0 ve PTV+5 için öngörülen yüzey dozunun en az %75, %91 ve% 104’ünün elde edildiğini ortaya koymuştur. PTV-3 için statik ve dinamik ölçümler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p= 0.02). Yüzey dozu, PTV0 için artmış solunum frekansı ve genliği ile istatistiksel olarak anlamsız bir azalma gösterdi. HT göğüs duvarı radyoterapisinde solunum hareketinden bağımsız olarak etkili bir yüzey dozuna olanak tanır. Konturlama, HT ile tedavide göğüs duvarı gibi yüzeysel hareketli hedefler açısından önemlidir. Hareket etkisi en belirgin olarak traşlanmış PTV’de gözlenir.