International Journal of Hematology and Oncology 2017, Vol 27, Num 3 Page(s): 185-192
Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinde Otofajinin Rolü

Ozlem N. SEVER1, Gokhan DEMIR1

Maslak Acıbadem Hospital, Department of Medical Oncology, Istanbul, TURKEY

Keywords: Otofaji, Hücre ölümü, KHDAK, Prognoz
Akciğer kanseri tüm dünyada en yaygın kanser türüdür ve kansere bağlı ölümlerde birinci sıradadır. Otofaji 1970’lerde ilk olarak mayalarda tanımlanmış bir programlı hücre ölüm mekanizmasıdır. Otofajinin karsinogenezdeki rolü son yıllarda popüler araştırma konularından birisidir. Bu çalışmalarda otofajinin hem karsinogenezin başlatılması hem kanser hücrelerinin sağkalımı hem de bunlara zıt olarak apoptozdan kaçan kanser hücrelerinin yok edilmesinde bir mekanizma olarak görev yapabileceği yönünde kanıtlar bulunmaya başlanmıştır. Özellikle tedavide otofajinin manüplasyonu (inhibisyonu veya aktivasyonu) ile başarılı olunabileceği fikri doğmuştur. Ancak elimizdeki veriler bu soruların aydınlatılması için henüz çok yetersizdir. Akciğer kanserinde de tedavi önündeki en büyük engellerden birinin kanser hücresinin ölüm sinyalizasyonundaki disregülasyon olduğu bilinmektedir. Çalışmamızda otofaji yolağında rol alan genlerin ekspresyonlarının akciğer kanserinin farklı klinik evrelerinde, farklı patolojik tiplerinde nasıl değişkenlik gösterdiği araştırılmıştır. Ancak gen ekspresyon verilerinin eldesinde bazı teknik olumsuzluklar nedeniyle istatiksel olarak anlamlı bilgilere ulaşamadık.