International Journal of Hematology and Oncology 2017, Vol 27, Num 1 Page(s): 8-12
Bosna Hersek’te İlk-basamak Jenerik ve İlk-basamak Preparat Imatinib ile Tedavi Edilmiş CML Hastalarının Üç Yıllık Takbi

Erna ISLAMAGIC1, Sabira KURTOVIC2, Mirza KOZARIC3, Emina S. HADZIMESIC2, Azra HASIC1, Lejla MEHINOVIC1, Amina KURTOVIC-KOZARIC4

1University of Sarajevo, Faculty of Science, Department of Biochemistry and Physiology, BOSNIA and HERZEGOVINA
2University of Sarajevo Clinical Center, Department of Haematology, BOSNIA and HERZEGOVINA
3University of Sarajevo Clinical Center, Department of Obstetrics and Gynecology, BOSNIA and HERZEGOVINA
4University of Sarajevo Clinical Center, Department of Pathology, Cytology and Human Genetics, Sarajevo, BOSNIA and HERZEGOVINA

Keywords: Jenerik imatinib, Glivec, Klinik sonuçlar, CML
Selektif BCR-ABL tirozin kinaz inhibitörü olan İmatinib Mesilat, Kronik miyeloid lösemi hastalarının tedavisinde iyi bir standart olarak saptanmıştır. Bu çalışmada, Bosna Hersek’teki İlk-basamak Glivec (Grup 1) alan hastalarla ilk-basamak jenerik imatinib (Grup 2) alan hastaların klinik sonuçlarını üç yıllık tedavi takibi ile karşılaştırdık. 24 aylık tedavide, tam sitogenetik cevap ve majör moleküler cevabın başarısı, incelenen gruplar arasında karşılaştırılabilir düzeydeydi (sırasıyla, CCyR %69’a karşı %70; MMR, sırasıyla %54’e karşı %48 idi). Nilotinib’e geçiş nedenlerini karşılaştırdıktan sonra, jenerik imatinib ile tedavi edilen hastalarda tedavi başarısızlığının daha yüksek olmakla beraber (sırasıyla %30 ve %8), yan etkiler her iki hasta grubunda benzerdi (sırasıyla, %22’ye karşı %19). Genel olarak, ilk-basamak jenerik imatinib verilen hastalarda başarısızlık oranlarını, ilk-basamak preparat imatinib ile tedavi edilen hastalara kıyasla daha yüksek saptadık.