International Journal of Hematology and Oncology 2003, Vol 13, Num 3 Page(s): 153-156
UZUN SÜRELİ TAM REMİSYONDAKİ KÜÇÜK HÜCRELİ MESANE KARSİNOMLU OLGUDA İZOLE BEYİN METASTAZI

ÖZKAN KANAT1, TÜRKKAN EVRENSEL1, MUTLU DEMİRAY1, GÜZİN GÖNÜLLÜ1, ENDER KURT1, GÜLAYDAN FİLİZ1, OSMAN MANAVOĞLU1

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD, BURSA

Keywords: küçük hücreli kanser, mesane, kemoterapi, radyoterapi
Primer mesane küçük hücreli karsinomu (KHK) nadir ve agresif bir tümördür. Bu makalede klinik seyri ve tümörün metastaz paterni akciğer KHK ile benzerlik gösteren bir mesane KHK olgusu sunulmuştur. Olguda sistemik kemoterapi ve adjuvan radyoterapi ile tam remisyon elde edilmesine rağmen tanıdan 16 ay sonra izole beyin metastazı tesbit edilmiştir. Bu olgunun klinik seyri göz önünde bulundurularak profilaktik kranial radyoterapinin tedavinin bir parçası olabileceği sonucuna varılmıştır.