International Journal of Hematology and Oncology 2016, Vol 26, Num 1 (Special Issue) Page(s): 001-011
Kronik Lenfositik Löseminin Moleküler Yönetimi: Kemoterapiden Bağımsız Bir Yaklaşıma Doğru

Nilgun SAYINALP1, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU1

Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Hematology, Ankara, TURKEY

Keywords: B-hücre reseptörü, Idelalisib, Ibrutinib, Kronik lenfositik lösemi
B hücre reseptör (BHR) sinyalleri, B hücreli malignansilerdeki tümör gelişiminde kavşak yolak görevi görürler. BHR sinyallerini ayarlayan Bruton tirozin kinaz (BTK) inhibitörleri ve fosfatidilinositol 3-kinaz-delta (PI3K) bir çok klinik çalışmada yer almış ve kronik lenfositik lösemi (KLL) gibi B hücreli lenfoproliferatif hastalıklarda yüksek yanıt oranları göstermişlerdir. KLL tedavisindeki yeni hedef proliferasyon ve apoptoz arasındaki dengedir. Yeni geliştirilen hedefe yönelik ajanlardan idelalisib (CAL-101 veya GS-1101), ibrutinib (PCI-32765), BCL- 2 inhibitörleri (ABT-263 (navitoclax) ve ABT-199 (venetoclax)), kimerik antijen reseptörleri (CART19 hücreleri), yeni monoklonal antikorlar ve immünmodülatör ilaçlar, hastalığın patobiyolojisindeki programlanmış hücre ölümü ve sağkalımı arasındaki dengeyi sağlamaya çalışmaktadırlar. Kinaz inhibitörleriyle monoklonal antikor kombinasyonları ve diğer pro-apoptotik ajanlara odaklanmış halen süren kinik çalışmalar sayesinde B-KLL’nin uzun ve indolen hastalık seyrine yönelik kemoterapiden bağımsız tedavi protokolleri ortaya çıkabilir. Yeni moleküllerin yaygın kullanımı sonucu ortaya çıkacak büyük klinik tecrübe ile hiç tedavi verilmemiş ve relaps/refrakter hastalara yönelik optimal kombinasyon tedavileri belirlenebilecek, böylece KLL hastalarında daha bireyselleştirilmiş tedavi stratejileri ortaya konabilecektir.