International Journal of Hematology and Oncology 2016, Vol 26, Num 1 Page(s): 020-027
Skuamöz Hücreli Vulva Kanserinde Tümör ve Lenf Nodu Özelliklerinin Hastalıksız Sağkalıma Etkisi

Derya A. CIRIK1, Alper KARALOK1, Isin UREYEN1, Osman TURKMEN1, Tolga TASCI1, M. Ali NARIN1, Mehmet F. KOSE2, Nurettin BORAN1, Taner TURAN1, Gokhan TULUNAY1

1Etlik Zübeyde Hanım Women’s Health Training and Research Hospital, Department of Gynecologic Oncology, Ankara, TURKEY
2Medipol University School of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Istanbul, TURKEY

Keywords: Vulva kanseri, Lenf nodu, Hastalıksız sağkalım, Nüks
Bu çalışmada, skuamöz hücreli vulva kanseri için cerrahi yapılan hastalarda tümör ve lenf nodu (LN) özelliklerinin hastalıksız sağkalıma (DFS) etkisini incelemek amaçlandı. Vulvar cerrahi ve lenf nodu diseksiyonu yapılan toplam 94 hasta çalışmaya dahil edildi. Yaş, vücut kitle indeksi, tümör boyutu, tümör derinliği, total ve metastatik LN sayısı gibi klinikopatolojik değişkenlerin DFS’ye etkisi araştırıldı. Sağkalım analizleri ise Kaplan-Meier ve log rank analizi ile yapıldı. Univaryant analizine göre, yaş, vücut kitle indeksi, tümör boyutu ve yeri, toplam LN sayısı, metastatik LN sayısı ve adjuvan tedavi DFS üzerine etkili bulunmadı. Ortalama olarak 21 tane LN çıkarıldı. Ortalamadan fazla lenf nodu çıkarılması DFS üzerine etkili olmasa da, 3 ve daha az metastatik LN çıkarılan hastalar, 3’den fazla metastatik LN çıkarılanlardan daha iyi 2-yıllık-DFS’ye sahip bulundu (sırasıyla, %71.8 ve %40.0; p= 0.042). Multivaryant analizde, hem tümör derinliği hem de LN tutulumu DFS’nin bağımsız prediktörleri idi. Ek olarak, evre III hastalıkta, adjuvan tedavi alan hastalar almayanlara göre daha az lokal (perineal ve kasık) nüksüne sahip idi. Lenf nodu metastazı ve artmış tümör derinliği (> 3 mm), skuamöz hücreli vulva kanseri için kötü prognostic faktörlerdir. Çıkarılan LN sayısı ile 2-yıllık-DFS korele olmasa da evre III hastalarda, 3 ve daha az metastatik LN çıkarılan hastalarda 3’den fazla LN çıkarılanlara göre daha iyi DFS izlenmektedir.