International Journal of Hematology and Oncology 2015, Vol 25, Num 4 Page(s): 215-221
Jenerik İmatinib Mesilat KML’nin Klinik Yönetiminde Orijinal Glivec Kadar Etkilidir

Umit Y. MALKAN1, Salih AKSU1, Sude H. AKTIMUR2, Hilmi ATAY2, Ozlen BEKTAS3, Yahya BUYUKASIK1, Haluk DEMIROGLU1, Eylem ELIACIK1, Mert ESME4, Abdullah HACIHANEFIOGLU5, Gursel GUNES1, Hakan GÖKER1, Sema KARAKUS6, Saadettin KILICKAP7, Ebru KOCA6, Osman I. OZCEBE1, Nilgun SAYINALP1, Pınar TARKUN5, Mehmet TURGUT2, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU1*

1Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, TURKEY
2Ondokuz Mayis University, Faculty of Medicine, Department of Hematology, Samsun, TURKEY
3Konya Research and Training Hospital, Department of Hematology, Konya, TURKEY
4Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Ankara, TURKEY
5Kocaeli University, Faculty of Medicine, Department of Hematology, Kocaeli, TURKEY
6Baskent University, Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, TURKEY
7Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Oncology, Ankara, TURKEY
*On behalf of Turkish CML Study Group, TURKEY

Keywords: Jenerik, İmatinib, Glivec, Kronik Miyeloid Lösemi
Kronik myeloid lösemi (KML)’de ve diğer kanserlerde sürdürülemez ilaç fiyatları hastalara zarar verebilir.Biz bu çok merkezli çalışmada,KML’de jenerik imatinib mesilat (IM) ile Glivec’i hematolojik,sitogenetik ve moleküler yanıt açısından kıyaslamayı amaçladık. IM’ın jenerik ya da original formu ile 2009-2014 yılları arasında Türkiye’deki 6 değişik hematoloji kliniğinde tedavi edilen 120 KML hastasının verileri geriye dönük olarak araştırıldı. İlk incelemede,orijinal molekül kullanan yalnızca bir hastanın ikinci jenerasyon tirozin kinaz inhibitörü (TKI)’ne geçtiği anlaşıldı. Bu periyodda,hastaların %99.2’sinde hematolojik yanıt (HR),%88.7’sinde(53 hastanın 47’si) sitogenetik yanıt (CR) ve %75’inde moleküler yanıt (MR)saptandı.Klinisyenlerin her vizit sonrası artan oranda jenerik moleküle geçme eğilimleri gözlendi ve bu jenerik ilaca geçme oranı istatistiksel olarak anlamlıydı(p< 0.001).Tüm kohortlarda, orijinal molekül kullanan 11 hastanın ilacı ikinci jenerasyon TKI’a değiştirildi. Diğer yandan, jenerik molekül kullanan sadece bir hastanın ilacı ikinci jenrasyon TKI’a değiştirildi.Bu çalışma,jenerik IM’ın orijinal molekülle kıyaslanan etkinliği hakkındaki şüpheleri gidermeye yardımcı olabilir.Bizim çalışmamızda,orijinal ve jenerik ilaçlar arasında her vizitte tespit edilen HR,CR ve MR oranlarında farklılık saptanmamştır.Bu çalışmada jenerik IM kullanan hastalarda ikinci jenerasyon TKI’lerine geçme ihtiyacı düşük sıklıkta saptanmış olup aynı zamanda jenerik ve orijinal moleküller arasında tedavi yanıtı açısından farklılık saptanmamıştır.Sonuç olarak, bizim çalışmamızdaki bulgular jenerik TKI’lerinin orijinal molekül ile kıyaslandığında hiçbir eksik yönlerinin olmadığını desteklemektedir.