International Journal of Hematology and Oncology 2015, Vol 25, Num 4 Page(s): 245-253
Türkiye’deki Radyoterapi Donanımının Mevcut Durumu ve Radyoterapi Uygulaması için Gereken Sürenin İncelenmesi: Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Çalışması

Fadime AKMAN1, Cem ONAL2, Serra KAMER3, Fulya AGAOGLU4, Yıldız GUNEY5, Ayse HICSONMEZ6, Mehmet KOC7, Didem C. OKSUZ8, Gokhan OZYIGIT9, Serdar OZKOK10

1Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology Izmir, TURKEY
2Baskent University Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Adana, TURKEY
3Ege University Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Izmir, TURKEY
4Istanbul University Faculty of Medicine, Institute of Oncology, Department of Radiation Oncology, Istanbul, TURKEY
5Ankara Oncology Hospital, Department of Radiation Oncology, Ankara, TURKEY
6Ankara University Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Ankara, TURKEY
7Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Konya, TURKEY
8Istanbul University Cerrahpasa Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Istanbul, TURKEY
9Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Ankara, TURKEY
10Ege University Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Izmir, TURKEY

Keywords: İnsan gücü, Radyoterapi donanımı, Personel, Harcanan süre
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki radyoterapi (RT) merkezlerinin güncel durumu ve iş yükü değerlendirmesi, farklı tümörlü hastaların tedavi sırasında ekibin harcadığı süreler analiz ederek değerlendirmektir. Farklı tümörlerin tedavisi sırasında kullanılan teknikleri ve farklı teknikler için tedavi planlaması ve uygulam sırasında harcanan zamanı değerlendirmek amacı ile, aktif olarak RT uygulaması yapan tüm hastanelere e-mail yolu ile anket yollanmıştır. Sonuçlar, merkez türü (üniversite hastanesi veya devlet hastanesi) ve yıllık tedavi edilen hasta sayısına (yıllık tedavi edilen hasta sayısı <1000 veya yıllık tedavi edilen hasta sayısı ≥1000) göre değerlendirilmiştir. Anket 48 merkeze gönderilmiş olup ankete yanıt oranı %71 (34 merkez) olarak bulunmuştur. Bir hekimin yıllık tedavi seansı 192 (aralık 41-650) olarak bulunmuştur. Hekimin yıllık tedavi edilen ortalama hasta sayısı üniversite hastanesinde 210 (aralık: 79-650) ve devlet hastanesinde ise 101 (aralık: 41-167) olarak bulunmuştur. Bir hastayı 3-boyutlu konformal RT (3BKRT) ile tedavi etmek için harcanan ortalama süre 4 saat iken, yoğunluk ayarlıklı RT (YART) için harcanan süre ise 5 saat 45 dakika olarak bulunmuştur. Devlet hastanalerinde tüm hasta grubunda 3BKRT ve YART için harcanan süre üniversite hastanelerine göre daha yüksek bulunmuştur. Yeni RT tekniklerinin artan kullanımına paralel olarak, hastaların tedavisi için harcanan süre de de artmaktadır. Yeni RT tekniklerinin hastaların yararı için uygulamak için, yeterli ekipman ile birlikte, uygun ve eğitimli ekip gerekmektedir.