International Journal of Hematology and Oncology 2015, Vol 25, Num 4 Page(s): 236-244
Steroide Dirençli Akut Graft Versus Host Hastalığının Tedavisinde Antilenfosit / Timosit Globulin: Bir Merkezdeki 20 Yıllık Deneyim

Mehmet OZEN1, Sinem C. BOZDAG1, Guzin CAKMAK2, Pervin TOPCUOGLU1, Ayse H. EROGLU2, Mehmet GUNDUZ1, Onder ARSLAN1, Taner DEMIRER1, Hamdi AKAN1, Osman ILHAN1, Meral BEKSAC1, Gunhan GURMAN1, Muhit OZCAN1

1Ankara University Faculty of Medicine, Department of Hematology and Bone Marrow Transplantation Unit, Ankara, TURKEY
2Ankara University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Ankara, TURKEY

Keywords: Antitimosit globülin, Antilenfosit globülin, Akut graft versus host hastalığı
Hematopoetik kök hücre nakli (HKHN) sonrası gelişen steroide dirençli akut graft versus host hastalığı (GVHH) tedavisinde, günümüzde üzerine uzlaşma olmamasına rağmen antitimosit globulin (ATG) bu durumda geniş çaplı olarak kullanılan immünsüpresif ilaçlardan biridir. Üç farklı ATG formu ile tedavi edilen 35 steroide dirençli akut GVHH hastası hakkında nakil merkezimizin tecrübesini geriye dönük olarak özetledik. Ciddi (derece 3-4) akut GVHH nakil sonrası dönemde (n= 32) veya donör lenfosit infüzyonundan sonra (n= 3) gözlendi. Akut GVHH’nin ikincil tedavisinde tavşan Jurkat hücre dizisi reaktif ATG (ATG Fresenius®) (n= 22), tavşan timus hücresi reaktif ATG (Thymoglobulin®) (n= 9) veya at antilenfosit globulin (ALG) (Lymphoglobulin®) (n= 4) ardışık 5 gün boyunca 2-10 mg/kg/gün dozunda uygulandı. Akut GVHH tanısından ATG veya ALG’nin ilk infüzyon gününe kadarki ortanca süre 15 (3-70) gündü. Toplam yanıt 15 (%42) hastada gözlenirken, üç ATG formunun herhangi biri ile tedavi edilmiş hastalar arasında benzer yanıt oranları vardı. Hastaların toplam sağkalımı (TS) hiçbir tedavi grubunda artmazken, GVHH’nin ciddiyeti ve HKHN öncesi hastalık durumu TS’yi negatif etkiledi. Steroide dirençli akut GVHH’de at veya tavşan ATG kullanımı ile yanıt elde edilmesine rağmen, tedavi sırasındaki infeksiyona bağlı yüksek mortalite oranları nedeniyle sağkalım artmadı.