International Journal of Hematology and Oncology 2015, Vol 25, Num 2 Page(s): 118-129
Türkiye’de Kemik Metastazı Tedavisine Yaklaşımda Hasta ve Hekim Tercihleri

Francesca GATTA1, Juan Marcos GONZALEZ2, Gulnihal ERTUGRUL3, Yi QIAN4, A Brett HAUBER2, Joshua POSNER2, Berna OKSUZOGLU5, Jorge ARELLANO4

1Amgen (Europe) GmbH, Zug, SWITZERLAND
2RTI Health Solutions, Research Triangle Park, NC, USA
3Amgen Turkey, Istanbul, TURKEY
4Amgen Inc., Thousand Oaks, CA, USA
5Ankara Oncology Training and Research Hospital, Department of Medical Oncology, Ankara, TURKEY

Keywords: Kemiği hedef alan ilaçlar, Kemik metastazları, Çoktan seçmeli deney, Hasta tercihi, Hekim tercihi, İskeletle ilişkili olay
Kemik metastazları ve bunlardan kaynaklanan iskeletle ilişkili olaylar (İİO) ilerlemiş meme, akciğer ve prostat kanseri olan hastalarda yaygındır. Kemik metastazlarının tedavisi için kemiği hedef alan ilaçlar (BTA’lar) bulunmakla birlikte, hastaların ve hekimlerin bu ilaçların çeşitli özellikleriyle ilgili tercihlerine ilişkin bilgiler sınırlıdır. Türkiye’de yapılan bu çalışmada, kemik metastazları olan hastalar ile bu tip hastaların tedavisini yürüten hekimlerin SRE’lerin önlenmesine yönelik BTA’larla ilgili tercihleri değerlendirilmiştir. Katılımcılar çevrimiçi yapılan ve 10 soru içeren çoktan seçmeli deney anketini tamamlayarak beş BTA özelliği ile tanımlanan hipotetik tedavi profili çiftleri arasında seçim yapmıştır: ilk SRE’ye kadar geçen süre, ağrının kötüleşmesine kadar geçen süre, yıllık çene osteonekrozu (ONJ) riski, yıllık böbrek yetmezliği riski ve uygulama rejimi. Analize 91 hasta ve 99 hekim dahil edilmiştir. Her iki grup da yıllık böbrek yetmezliği riski, ağrının kötüleşmesine kadar geçen süre ve ilk İİO’ya kadar geçen süreyi en önemli BTA özellikleri olarak değerlendirmiştir. Hastalar açısından bu özelliklerin tüm düzeylerine ilişkin tercih ağırlıkları anlamlı fark sergilerken, hekimler açısından tercih ağırlıkları 6 ay veya 10 aylık “Kısa Ağrı Envanteri” skorunda 2 puanlık artışa kadar geçen süre hariç tüm düzeylerde anlamlı fark sergilemiştir. Hastalar ve hekimler yıllık ONJ riskini BTA’larla ilgili en az önemli özellik olarak değerlendirmiştir. Bu çalışma hastaların ve hekimlerin BTA’lar ile ilgili tercihleri konusundaki bilgileri artırmakta ve klinisyenlerin Türkiye’deki hastalar açısından önemli olan tedavi hedeflerini anlayarak karar vermelerine yardımcı olabilecek yararlı veriler sunmaktadır.