International Journal of Hematology and Oncology 2003, Vol 13, Num 2 Page(s): 109-116
MEME KANSERİNİN TEDAVİSİNDE BİFOSFONATLARIN ÖNEMİ

UĞUR COŞKUN1, YEŞİM YILDIRIM1, NAZAN GÜNEL1

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji BD, ANKARA

Keywords: meme kanseri, kemik metastazı, bifosfanatlar
Meme kanseri kadınlarda en sık rastlanan kanserdir. İleri evre meme kanserli olguların %65'inde kemik metastazı bulunur. Bifosfonatlar kemik metastazı olan meme kanserli vakalarda ağrı palyasyonu ve iskelet komplikasyonlarının önlenmesi amacıyla kullanılır. Bifosfonatların birçok çalışmada hastalığın ilerlemesini önlediği gösterilmiştir. Burada bifosfanatların çeşitleri ve etkileri özetlenmiştir ve etkinliklerine değinilmiştir. Daha potent bifosfanatlar gelecekte eskilerinin yerini alacak gibi görünmektedir.