International Journal of Hematology and Oncology 2014, Vol 24, Num 2 Page(s): 130-138
Meme Radyoterapisi Sırasında Set-up Hatalarının Tanjansiyel Wedge ve Field-in-field Tekniklerindeki Doz Dağılımına Etkileri

Aydan SONMEZ1, Cem ONAL1, Serhat SONMEZ1, Gungor ARSLAN1, Cem PARLAK1, Erkan TOPKAN1, Melek YAVUZ2

1Baskent University Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Adana, TURKEY
2Akdeniz University Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Antalya, TURKEY

Keywords: Meme kanseri, Radyoterapi, Field-in-field tekniği, Setup hataları
Bu çalışmanın amacı, meme radyoterapisi (RT) sırasında kullanılan tanjansiyel alan ve ‘field-in-field’ (FIF) tekniklerindeki set-up hatalarının hedef hacim, ışınlanan hacimdeki sağlıklı doku ve çevre organ dozları üzrindeki etkilerini değerlendirmektir. Meme kanseri tanılı 10 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Her hasta için ikişer plan oluşturulmuştur: tanjansiyel alan ve FIF tekniği. Set-up hataları superior-inferior (x-axis), medial-lateral (y-axis), and anterior-posterior (z-axis) istikamatte ±5 mm ve ±10 mm olarak oluşturulmuş olup, doz volüm karşılaştırmaları hem grup içinde hem de gruplar arasında yapılmıştır. En belirgin değişiklik z-axis de gözlenmiştir. Tanjansiyel planda +z-axis de oluşan 10 mm lik setup hatasındaki hedef hacimi kapsama, set up hatası olmayan plana gore anlamlı düşük bulunmuştur (%96.5 vs. %99.2; p= 0.01). +z-axisteki 5 ve 10 mm’lik setup hataları sonucunda oluşan sağlıklı doku dozları tanjansiyel planda FIF planına gore anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. z-axisteki hatalar hem hedef volüm hem de akciğer dozlarında belirgin bir etki yaratmaktadır. İzosentrdaki hataların 5 mm nin altında olması güvenlidir.