International Journal of Hematology and Oncology 2003, Vol 13, Num 2 Page(s): 092-094
KEMOTERAPİ BAŞLAMADAN NÖTROPENİK ENTEROKOLİT GELİŞEN BİR AKUT MYELOBLASTİK LÖSEMİ OLGUSU

HASAN TEZER1, YUSUF ZİYA ARAL1, ŞENAY SAVAŞ1, YILDIZ DALLAR1

S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği, ANKARA

Keywords: nötropenik enterokolit, tifilit, akut myeloblastik lösemi, çocuk
Nötropenik enterokolit sıklıkla kemoterapi alan maligniteli çocuklarda görülen akut, yaşamı tehdit eden bir durumdur. Kemoterapi almayan olgularda görülmesi çok nadirdir ve literatürde yalnızca bir akut myeloblastik lösemi(AML) olgusunda bildirilmiştir. AML-M4 tanısı konulan 11 yaşındaki erkek hasta nötropenik ateş nedeniyle antibiyotik alırken, şiddetli karın ağrısı, ishal ve kusma gelişti ve abdominal ultrasonografi ve tomografi ile nötropenik enterokolit tanısı konuldu. Kan kültüründe Enterococcus faecium üredi. Oral beslenmenin kesilmesi, gastrointestinal dekompresyon, antibiotik tedavisi, parsiyel parenteral beslenme ve kan ürünleri desteği ile tam düzelme sağlandı. Nötropenik enterokolit tedavi almayan lösemi olgularında da ayırıcı tanıda düşünülmelidir.