International Journal of Hematology and Oncology 2003, Vol 13, Num 2 Page(s): 087-091
KALP PİLİ OLAN HASTALARDA RADYOTERAPİNİN TEHLİKELERİ: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ

MEHMET UFUK ABACIOĞLU1, BAHAR DİRİCAN1, HAKKI CÜNEYT ULUTİN1, YÜCEL PAK1

Marmara University Hospital, Department of Radiation Oncology, İSTANBUL

Keywords: pacemaker (kalp pili), radyoterapi, komplikasyon
CMOS (complementary metaloxide semiconductor) teknolojisi ile günümüzde üretilen kalp pilleri radyoterapiye duyarlıdır. Radyasyon dozu, tipi, tedavi cihazı ve kalp pili tipine bağlı olarak geçici ya da kalıcı hasar gelişebilir. Sağ pektoral bölgede nüks etmiş yumuşak doku sarkomu sebebiyle Co60 teleterapi cihazı ile 6000 cGy postoperatif radyoterapi uygulanan bir hasta bildirilmektedir. Sol infraklaviküler fossa yerleşimli kalp pilinin aldığı radyasyon dozu Termoluminisan Dozimetri (TLD) ile ölçüldü. Kalp pilinin aldığı toplam doz 178 cGy olarak hesaplandı. Hasta radyoterapi öncesi, sırasında ve sonrasında düzenli olarak kardiyak yönden izlendi. Tedaviden 6 ay sonraki izlemine kadar hiçbir anormal fonksiyon gözlenmedi. Daha önce bildirilmiş kalp pilleri üzerine radyoterapinin zararları ile ilgili yayınlar ışığında tartışılmış ve öneriler üzerinde durulmuştur.