International Journal of Hematology and Oncology 2013, Vol 23, Num 4 Page(s): 260-263
Kemik İliği Demir Boyası Demir Eksikliği Anemisinin Teşhisinden Çok Dışlanması İçin Güvenilir Bir Yöntemdir

Ebru KOCA1, Deniz A. CETINER2, Yahya BUYUKASIK3, Aysegul UNER4, Nilgun SAYINALP3, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU3, Hakan GOKER3, Salih AKSU3, Osman I. OZCEBE3

1Baskent University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, TURKEY
2Okmeydani Training and Research Hospital, Department of Hematology, Istanbul, TURKEY
3Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, TURKEY
4Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Ankara, TURKEY

Keywords: Demir eksikliği anemisi, Ferritin, Kemik iliği demir boyası, Teşhis
Demir eksikliği anemisi en sık görülen anemidir. İnflamasyon ve fonksiyonel demir eksikliği olması durumlarında biyokimyasal belirteçler kullanılırken tanıda zorluklarla karşılaşılır. Kemik iliğinde demir boyanmasının rolü invazif olması ve doğru standardizasyonunun bulunmaması nedeniyle eleştirilmektedir. Bu çalışma demir eksikliğinde kemik iliğinde demir boyanmasının değerini belirlemek amacıyla planlanmıştır. Kemik iliği demir boyası ile eşzamanlı demir testleri bulunan 407 vaka retrospektif olarak, 47 vaka prospektif olarak incelendi. Retrospektif kohortta 125 (%30.7) vakada kemik iliği demiri negatifti. Kemik iliği demiri pozitif ve negatif olan gruplar arasında serum demir, ferritin, transferin ve transferin saturasyonlarında anlamlı olarak (p< 0.001) fark vardı. Düşük serum transferin saturasyonu (<%15) ve ferritin (<15 ng/ml) seviyeleri demir eksikliği ile uyumluydu. Bu standardlara göre retrospektif ve prospektif kohortlarda kemik iliği demir boyasının özgüllük (%85.5 ve %90.4, sırasıyla) ve negatif prediktif (%97.5 ve %100, sırasıyla) değerleri aynı testin duyarlılık ve pozitif prediktif değerlerine göre yüksek bulundu. Bu çalışmanın sonuçları kemik iliği demir boyasının demir eksikliği anemisi tanısından çok dışlanması için güvenilir bir yöntem olduğunu göstermektedir.