International Journal of Hematology and Oncology 2013, Vol 23, Num 4 Page(s): 213-218
Meme Kanserli Hastalarda HastalardaPARP1 Gen Ekspresyonu

Mustafa ULASLI1, Serdar GURSES2, Beyhan CENGIZ3, Serdar OZTUZCU1, Ozan BALAKAN4, Ali SUNER4, Bulent GOGEBAKAN5, Mehri IGCI1, Ahmet BALIK6, Ahmet ARSLAN1, Celalettin CAMCI4

1Gaziantep University Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, Gaziantep, TURKEY
2Zirve University Emine Bahaeddin Nakıboğlu Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, Gaziantep, TURKEY
3Gaziantep University Faculty of Medicine, Department of Physiology, Gaziantep, TURKEY
4Gaziantep University Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, Gaziantep, TURKEY
5Mustafa kemal University Faculty of Medicine Department of Medical Biology, Hatay, TURKEY
6Gaziantep University Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Gaziantep, TURKEY

Keywords: Meme kanseri, PARP1, Gerçek zamanlı, qPCR
Poli (ADP riboz) polimeraz (PARP), DNA onarım mekanizmasında yer alan bir enzim ailesidir. Bu enzimlerden PARP1, baz kesipçı karma onarım (BER) mekanizmasına öncülük eden tek zincir DNA kırıklarının saptanmasında rol alır. BRCA1 ve BRCA2 genlerinden yoksun meme kanseri tümörleri, DNA çift zincir kırıklarının onarımında yetersizdirler. PARP enzimlerinin bu tümörlerdeki aktivitesi ilgi konusudur çünkü PARP aktivitesinin kaybı, tek zincir DNA kırıklarının birikimine, biriken tek zincir DNA kırıklarının çift zincir DNA kırıklarına dönüşmesine ve takiben tamir edilemeyen DNA hasarı ve hücre ölümüne yol açmaktadır. Bu yüzden PARP inhibisyonunun, kanser hücrelerini öldürmede etkili olabileceği düşünülmekte ve PARP inhibitörlerinin seçici olarak meme kanseri tümörlerini öldürmedeki etkinliği araştırılmaktadır. Bu çalışmada, PARP inhibitörlerinin meme kanserine karşı kullanılma potansiyelinin değerlendirilmesi için bir grup meme kanserli hastada, PARP-1 gen ifade düzeyi ve kanser markırlarından östrojen reseptörü (ER), progesteron reseptörü (PR) ve insan epidermal büyüme faktör reseptörü 2 (HER2)’nin gen ifade düzeyleri belirlenmiştir. Hastalarda PARP-1 gen ifade düzeyinin meme kanseri oluşumu ile ilişkili olmadığı gösterilmiştir.