International Journal of Hematology and Oncology 2013, Vol 23, Num 3 Page(s): 178-183
Rekürren Malign Gliomlarda Siklofosfamid ve Karboplatin Kombinasyonu

Umut DEMIRCI1, Suleyman BUYUKBERBER2, Nuriye OZDEMIR3, Ugur COSKUN2, Halit KARACA4, Muge AKMANSU5, Emel YAMAN6, Meltem BAYKARA2, Deniz YAMAC2, Aytug UNER2, Mustafa BENEKLI2

1Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, Department of Medical Oncology, Ankara, TURKEY
2Gazi University Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, Ankara, TURKEY
3Numune Training and Research Hospital, Department of Medical Oncology, Ankara, TURKEY
4Erciyes University Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, Kayseri, TURKEY
5Gazi University Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Ankara, TURKEY
6Mersin State Hospital, Department of Medical Oncology, Mersin, TURKEY

Keywords: Malign gliom, Rekürren, Siklofosfamid, Karboplatin
Malign glial tümörlü hastalar sonuçta progrese olur veya tekrarlar ve bu durumda optimal tedavi henüz tanımlanmamıştır. Temozolomid tedavi başarısızlığından sonra intravenöz karboplatin ve oral siklofosfamid kombinasyonu ile tedavi edilen malign gliomlu 52 hastayı retrospektif olarak değerlendirdik. Glioblastoma multiforme (GBM) (n= 40) ve anaplastik gliomlu (AG) (n= 12) tüm hastaların ortanca yaşları 45.5 (aralık, 23-68) idi. Tüm hastalar kemoradyoterapi sonrası konsolidasyon temozolomid ile tedavi edildiler. Temozolomid başarısızlığı sonrası, 15 hastaya ikinci cerrahi, dört hastaya ikincil radyoterapi ve üç hastaya da radyocerrahi uygulandı. Ortanca kemoterapi kürü 4 (aralık, 1-8) idi. Klinik fayda oranı %67.3, kısmi yanıt %26.9 ve stabil hastalık %40.4 idi. GBM grubunda ortanca progresyonsuz sağkalım (PS) ve genel sağkalım (GS) sırası ile 3 ay (%95 CI, 2.31-3.69) ve 8 aydı (%95 CI, 4.76-11.24). AG grubunda ortanca PS ve GS sırası ile 5 ay (%95 CI, 3.51-6.49) ve 11 aydı (%95 CI, 6.38-15.62). Altı ay PS oranı %25 idi. Sadece bir hasta tedavi sonrası 18 ay yaşadı. Ciddi toksisiteler esas olarak hematolojikti.

Karboplatin ve oral siklofosfamid kombinasyonu temozolomid refrakter malign glial tümörlü hastalarda dikkate değer seçenektir.