International Journal of Hematology and Oncology 2013, Vol 23, Num 3 Page(s): 171-177
Ankaferd Hemostat’ın Fourier Transform Infrared (FTIR) Spektroskopik ve Kütle Spektrometrik Metabolomik İncelemesi

Duygu O DEMIRALP1, Nasit IGCI1, Yusuf OZTURK2, Yavuz BEYAZIT3, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU4

1Ankara University Biotechnology Institute, Proteomics Unit, Ankara, TURKEY
2Albio Inc., Department of Research and Development, Istanbul, TURKEY
3Turkiye Yuksek Ihtisas Research and Training Hospital,Department of Gastroenterology, Ankara, TURKEY
4Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, TURKEY

Keywords: Ankaferd, Kütle spektrometri, FTIR, Hemostaz
Ankaferd, Anadolu’da yüzyıllardır hemostatik bir ajan olarak kullanılan geleneksel bir bitkisel ilaçtır. Ankaferd Blood Stopper (ABS), T. vulgaris, G. glabra, V. vinifera, A.officinarum ve U. Dioica adlı bitkilerin standardize karışımdan oluşur. ABS hemorajik strese karşı gelişen hücresel apoptotik cevabı düzenlediği gibi hemostatitik hemodinamik aktiviteyi de düzenler. Her ne kadar ABS’nin temel etki mekanizması eritrosit agregasyonu için gerekli noktalarda enkapsüle protein ağı oluşumunu sağlamak olsa da fonksiyonel proteomiklerin, transkriptomiklerin ve metabolomiklerin yöntem uygulamalarının ABS’nin etki mekanizmasını saptamadaki değeri önemlidir. Bu çalışmada Fourier transform infrared (FTIR) spektroskopik ve kütle spektrometrik metobolomik analizi için 2 boyutlu protein örnekleri hazırladıktan sonra HTS-XT aksesuarı ile donatılmış Tensor 27 FTIR cihazı kullanıldı.

ABS’nin metabolomik içeriği ve kütle spektrometri ve FTIR sonuçları çıkartıldı. Biyolojik yağ asitleri, örneğin; oktanoik asit, heptanoik asit, decanoik asit, eicosanoik asit, octadecanoik asit, hexadecanoik asit ve deriveleri ABS metabolomiks çalışmalarında tespit edildi. Bu çalışmadaki kütle spektrometri ve FTIR spektroskopi analiz sonuçlarının, hemostaz, infeksiyon ve neoplazilerdeki ABS kullanımı ile alakalı yeni başlangıç noktalarına ışık tutacağını düşünmekteyiz.