International Journal of Hematology and Oncology 2013, Vol 23, Num 2 Page(s): 138-142
Kuzeydoğu İran da Hastane Laboratuvarına Gönderilen Hastalarda Hemoglobin Bozukluklarının Taranması

M. Reza KERAMATI1, M. Hadi SADEGHIAN2, Hosein AYATOLLAHI2, Yousef YOUNES3

1Mashhad University of Medical Sciences, Faculty of Medicine, Imam Reza Hospital, Neonatal Research Center, Mashad, IRAN
2Mashhad University of Medical Sciences, Faculty of Medicine, Ghaem Hospital, Cancer Molecular Pathology Research, Mashad, IRAN
3Mashhad University of Medical Sciences, Faculty of Medicine, Imam Reza Hospital, Nuclear Medicine Research Center, Mashad, IRAN

Keywords: Hemoglobin bozuklukları, Talasemi, Hemoglobinopati, hemoglobin D, Hemoglobin S, Hemoglobin H
Bu çalışmanın amacı hastane laboratuvarına sevk edilen hastalarda hemoglobin bozukluklarının sıklığının belirlenerek, önleme, erken tanı, ve tedavi programlarının hazırlanmasında rehber oluşturmasıdır. İmam Rıza hastanesi, Meşhed, İran’da 2004-2009 yılları arasında, hemoglobin elektroforezi ve tam kan sayımının yapıldığı 6033 olgu değerlendirmeye alındı. Normal ve anormal elektroforez modelleri sırasıyla %77.55 (4679 olgu) ve %22.44 (1.354 olgu), tespit edilmiştir. En yaygın hemoglobin bozuklukları, sıklık sırasına göre, ß-talasemi minör (%19.44), Hb D (1.63%), Hb S (0.38%), majör talasemi intermedia-majör (%0.24), talasemi majör (%0.23), δß0-talasemi (heterozigot) (%0.18), kalıtsal kalıcı fetal hemoglobin (heterozigot) (%0.1), Hb H (%0.1), Hb C, E veya O (0.07%), HbLepor (heterozigot) (%0.03), Hb D/ß+-talasemi (0.02%) ve Hb S/ß+-talasemi (% 0.02). Çalışmamızda hemoglobin bozukluklarının bu bölgede önemli bir problem olduğu görülmüştür. Elektroforez sonuçlarına göre anormal ob- sonuçlar bireylerin 22.44% de izlenmiştir. Bu sonuçlar bu coğrafi alanda hemoglobin bozuklukları için evlilik öncesi tarama programının önemini göstermektedir.