International Journal of Hematology and Oncology 2013, Vol 23, Num 2 Page(s): 109-116
Türk Meme Kanserli Hastalarda Menopozal duruma Göre Prognostik Faktörler ve Moleküler Fenotiplerde Farklılıklar

Hasan MUTLU1, Mustafa OZDOGAN2, Taner COLAK3, Zeki AKCA4, Abdullah BUYUKCELIK5

1Kayseri Training and Research Hospital, Departmant of Medical Oncology, Kayseri, TURKEY
2Akdeniz University, Faculty of Medicine, Medical Oncology Department, Antalya, TURKEY
3Akdeniz University, Faculty of Medicine, Departmant of General Surgery, Antalya, TURKEY
4Mersin State Hospital, Department of Radiation Oncology, Mersin, TURKEY
5Kayseri Acıbadem Hospital, Department of Medical Oncology, Kayseri, TURKEY

Keywords: Meme kanseri, Menopoz, Moleküler tipler, Prognoz
Türk meme kanserli hastalarda menopozal duruma göre prognostik faktörlerin farklılığı incelendi. Ayrıca moleküler farklılıklar menopozal duruma göre araştırıldı. Akdeniz Üniversitesi ve Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden toplam 1449 hasta kaydedildi. Hastalar menopozal duruma göre üç guruba (pre, peri ve postmenopozal) ve moleküler tiplere göre dört guruba (luminal A, luminal B, Her 2 Like ve Sınıflandırılamayan-Basal like) ayrıldı. Hastalar retrospektif olarak SPSS istatistik programına kaydedildi. Moleküler gruplarda Basal Like ve Unclassified grup aynı grup içine alındı. Premenopozal ve postmenopozal gruplar arasında östrojen ve CerbB2 pozitifliği için anlamlı fark mevcuttu (p değeri 0.003 ve 0.032, sırası ile). Postmenopozal grupta östrojen reseptörü, premenopozal grupta Cerb B2 oranı daha yüksek idi. Luminal A moleküler alt tip baskın olan altgruptu. Diğer iki gurupla karşılaştırıldığında premenopozal gurupta HER 2 Like ve Sınıflandırılamayan-Basal Like moleküler tiplerin oranı daha fazla, luminal tiplerin oranı daha düşük idi. Türk meme kanserli hastalarda Luminal A baskın olan subgruptu. Moleküler tiplerin oranlarının menopozal status ile farklılık gösterdiği belirlendi. Bu farklılık premenopozal meme kanserli hastaların kötü prognozu ile uyumluluk göstermekte idi.