International Journal of Hematology and Oncology 2012, Vol 22, Num 4 Page(s): 245-254
Erken Glottik Karsinomada Radyoterapi: Sonuçları Etkileyen Faktörler

Candan DEMIROZ1, Lutfi OZKAN1, Umit GURLEK1

Uludag University Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Bursa, TURKEY

Keywords: Glottik karsinoma, Radyoterapi, Prognostik faktörler, Hemoglobin
Radyoterapi (RT) ile tedavi edilen Tis-T1N0 glottik karsinomlu olgularda hemoglobin değeri ve diğeri prognostik faktörlerin tedavi sonuçlarına üzerine etkisini değerlendirmek. Ekim 1995 and Aralık 2008 tarihleri arasında Tis-T1N0 glottik karsinom tanılı 84 olgu definitif RT ile tedavi edildi. Tümör, tedavi ve hastaya bağlı faktörlerin lokal kontrol (LK) ve toplam sağkalım (TS) üzerindeki etkileri analiz edildi. Ortanca takip süresi 30 ay idi (sınır 4-180 ay). Lokal-bölgesel ve/veya lokal nüks 11 olguda (%13) izlendi (3 lokal-bölgesel ve 8 lokal). Tüm çalışma grubu için beklenen 5- ve 10-yıllık LK and TS oranları sırasıyla %87, %85 and %87, %70 idi. Çok değişkenli analizde geç yaşın (≥50 years) ve tedavide wedge kullanımının LK’u olumlu etkilediği ortaya çıktı (p= 0.025 ve p= 0.030). Tedavi ortasındaki hemoglobin değerinin 13 g/dl üzerinde olmasının ise hem LK hem de TS’ı istatistiksel olarak iyileştirdiği saptandı (p= 0.011 ve p= 0.021). Geç yaş ve wedge kullanımı LK için bağımsız prognostik faktörler olarak bulundu. Tedavi ortası hemoglobin değeri 13 g/dl’nin üzerinde olması daha üstün LK ve TS ile uyumluydu. Hemoglobin değerlerinin tedavi sırasında takibi ile aneminin önlenmesi tedavi sonuçlarını iyileştirmesi açısından dikkate alınmalıdır.