International Journal of Hematology and Oncology 2012, Vol 22, Num 2 Page(s): 094-098
Behçet Hastalığı ile İlişkili Anemide Prohepsidin ve Hepsidinin Rolü

Mehmet DAGLI1, Sema YILMAZ2, Abdullah SIVRIKAYA3, Gulperi CELIK4

1Selcuk University, Selcuklu Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Hematology Unit, Konya, TURKEY
2Selcuk University, Selcuklu Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Rheumatology Unit, Konya, TURKEY
3Selcuk University, Selcuklu Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Konya, TURKEY
4Selcuk University, Selcuklu Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Nephrology Unit, Konya, TURKEY

Keywords: Prohepsidin, Hepsidin, Anemi, Behçet hastalığı
Çalışmamızın amacı; demir metabolizmasında homeostatik regülatör ve inşamasyon mediatörü olarak rol oynayan prohepsidin ve hepsidinin Behçet hastalığı (BH) ile ilişkili aneminin ayırıcı tanısındaki önemini araştırmaktır. Yirmi Behçet hastası, 20 sağlıklı erişkin çalışmaya alındı. Hastalardan tam kan, serum prohepsidin ve hepsidin, demir, total demir bağlama kapasitesi (TIBC), transferin, ferritin, eritrosit sedimentasyon hızı (ESR), c-reaktif protein (CRP) düzeyleri ölçüldü. Serum prohepsidin ve hepsidin düzeyleri, behçet hastalığı (BH) grubunda, sağlıklı kontrol (SK) grubuna göre önemli düzeyde yüksek bulundu. BH grubunda, serum prohepsidin ve hepsidin değerleri ile hemoglobin,demir bağlama kapasitesi, ferritin değerleri arasında korelasyon tespit edildi. Serum prohepsidin ve hepsidin seviyelerinin Behçet hastalığında, hastalık aktivitesiyle yakın ilişkisi saptanırken, oluşan kronik hastalık anemisinin patobiyolojisinde rol oynayabileceği düşünülmektedir.