International Journal of Hematology and Oncology 2012, Vol 22, Num 2 Page(s): 073-076
Baş-Boyun Kanserli Hastalarının YART Tedavisinde Parotis Bezinin ve Derin Loblarının Korunması Gerekli mi?

Eren CETIN1, Aysen S. OZTURK2, Haluk ORHUN2, Duygu BAYCAN2, Ali DOGAN3

1Gazi University Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Ankara, TURKEY
2Medicana International Ankara Hospital, Division of Radiation Oncology, Ankara, TURKEY
3Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Ankara, TURKEY

Keywords: Radyoterapi, Parotis, YART
Baş boyun kanser tanılı hastaların çoğunda, boyun lenfatik bölgesine radyoterapi uygulanır. Radyasyona bağlı ağız kuruluğu, tükrük kıvamında artış ve tat almada değişme hastaların beslenmelerini ve hatta performanslarını etkilemektedir. Radyoterapi planlamasında radyoduyarlı organ olan parotis bezlerinin korunması önemlidir ve son yıllarda yoğunluk ayarlı radyoterapi (YART) bu işi kolaylaştırmıştır. Radyoterapi sonrası boyun bölgesi rekürrenslerinin önemli bir kısmı parotis bezine yakın bölgede görülmektedir. Lenfatik bölgeye yakın olan derin lobun tanımlanmadan YART doz analizi ve dokümantasyonu yapılmamıştır. Bu çalışmada, baş boyun kanserli 13 hastanın derin lob tanımlı ve tanımsız YART tedavi planlarını dozimetrik analiz olarak değerlendirdik. Lenfatik bölge doz tanımı 50-54 Gy ve parotis bezi doz tanımı (yüzeyel ve/veya derin loblar) 26 Gy olarak planlandı. Derin lob tanımlanmadığında, primer bölge ve yüksek riskli bölgelerde doz değişimi olmaksızın lenfatik bölge radyasyon dozu oluşturulmuştur. Derin lop tanımlandığında ise, lenfatik bölgenin özellikle parotis derin lob yakınında olan bölgede %5.8 (2.9–3.1 Gy) doz düşmesi bulundu. Sonuç olarak, parotis bezi derin lobunu tanımlamadan yapılan tedavi planında, boyun lenfatik bölge radyoterapi dozunun düşmesinin engellenebilir. Boyun lenfatik bölge metastazlı taraf veya parotis bezine yakın yüksek riskli bölgede doz düşmelerini engellemede tedavi rasyoneli olarak değerlendirilebilir.