International Journal of Hematology and Oncology 2012, Vol 22, Num 2 Page(s): 120-124
Sistemik Lupus Eritematozuslu Erkek Bir Hastada Akkiz Koagulasyon Faktör İnhibitör Gelişimi

Ozgur ERDEM1, Orhan AYYILDIZ2, Mehmet AYBAK3

1Dicle University Faculty of Medicine, Department of Family Medicine, Diyarbakir, TURKEY
2Dicle University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine and Hematology, Diyarbakir, TURKEY
3Dicle University Faculty of Medicine, Department of Physiology, Diyarbakir, TURKEY

Keywords: Akkiz koagulasyon inhibitörleri, Sistemik Lupus Eritematozus
Akkiz koagülasyon faktör inhibitörleri nadirdir ancak koagulasyon faktörlerinin disfonksiyonu veya otoümmün baskılanma nedenli akkiz kanama diyatezi yaşamı tehdit edebilir. Bu hastalıkla ilişkisiz olarak daha sık yaşlı hastalarda ortaya çıkar. Akkiz koagulasyon inhibitörleri aynı zamanda Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) ile ilişkili olarak da meydana gelebilir. SLE, 2. ile 4. dekat arasındaki kadınlarda sıktır. Bu olguda faktör II, VIII, IX, X ve von Willebrand faktör’e (vWF) karşı akkiz inhibitör gelişen 22 yaşında SLE’li bir erkek hasta sunulacaktır.