International Journal of Hematology and Oncology 2012, Vol 22, Num 1 Page(s): 051-053
Parkinson Hastalığı olan bir vakada 5-Florourasile Bağlı Gelişen Ensefalopati

Taner KORKMAZ1, Selcuk SEBER1, Gul BASARAN1, P. Fulden YUMUK1, Faysal DANE1, Muharrem KOCAR1, Ferhat TELLI1, N. Serdar TURHAL1

Marmara Medical University, Department of Medical Oncology, Istanbul, TURKEY

Keywords: Parkinson Hastalığı,5-Florourasil, Rektum kanseri, Ensefalopati
Rektum kanseri nedeni ile adjuvant tedavi esnasında ensefalopati gelişen Parkinson hastalığı bulunan 59 yaşında bir erkek hastayı sunduk. Yüksek doz infüzyonel 5 florourasil infüzyonu ile iliflkili akut nörotoksisite iyi tanımlanmış olmasına rağmen düşük doz bolus 5 florourasile bağlı ensefelopati nadir rapor edilmiştir. ‹leri evre Parkinson hastalığı olan vakalar 5 florourasile bağlı oluşan hiperamonyemi ilişkili ensefalopatiye daha eğilimli olabilirler. Tanı ve tedavide semptomlarrın erken tanınması önemli rol oynamaktadır.