International Journal of Hematology and Oncology 2011, Vol 21, Num 3 Page(s): 153-159
Servikal Kanser İçin Risk Faktörleri: Hastane Temelli Vaka-Kontrol Çalışmasının Sonuçları

Nesrin REIS1, Nezihe K. BEJI2, Dilek KILIC3

1Bezmialem Vakıf University, Faculty of Health Sciences, Department of Obstetric and Gynecologic Nursing, Istanbul, TURKEY
2Istanbul University, Florence Nigtingale College of Nursing, Department of Obstetric and Gynecologic Nursing, Istanbul, TURKEY
3Atatürk University, Faculty of Health Sciences, Department of Community Health Nursing, Erzurum, TURKEY

Keywords: Serviks kanseri, Risk faktörleri
Bu araştırmanın amacı, Türk kadınları’ndaki servikal kanser risk faktörlerini belirlemektir. İstanbul’da yürütülen hastane temelli vaka-kontrol çalışmasında, histolojik olarak servikal kanser tanısı konulmuş 209 hasta, aynı hastanenin farklı bölümlerine başvuran 1050 kontrol grubuyla karşılaştırıldı. Göreli risk oranları (ORs) ve %95 güven aralığı (CI), maksimum benzerlik metoduyla uygunluğu sağlanan, çok değişkenli lojistik regression analizinden elde edildi. Servikal kanser için risk faktörleri, erken yaşlarda ilk cinsel ilişki (OR= 58.07, 95% CI: 27.88-120.95) ve genital infeksiyon öyküsü (OR= 5.17, 95% CI: 3.51-7.60) olarak bulundu. Buna ragmen kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, yüksek eğitim (OR= 0.18, 95% CI: 0.10-0.30), evli olmama (OR= 0.07, 95% CI: 0.04-0.12) ve sigara kullanmama (OR = 0.30, 95% CI: 0.14-0.65), servikal kanser için azaltıcı risk faktörü olarak belirlendi.

Araştırma sonucu, erken yaşta ilk cinsel ilişkinin ve genital infeksiyon öyküsünün servikal kanser için risk faktörü olduğunu göstermektedir. Bu nedenle primer korunmada tek eşlilik, seksüel aktivitenin uygun yaşta başlatılması ve bariyerli kontraseptif yöntem kullanımı önemlidir.